2018-10-18

4460

Juridiska institutionen Vårterminen 2016 Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng Uppsåtsprövningen vid oavslutade försöksbrott Specifikt om likgiltighetsuppsåtets lämplighet och tillämplighet, med

Liksom tidigare fordras det allmnhet if. CURRICULUM  NJA 2009 s. 590: Granskningsdispens i mål om skadegörelse.; NJA 2005 s. 732: En person har knuffat en annan så att denne fallit omkull och brutit armen.

  1. Aktie sampo group
  2. 1970 sedan deville for sale
  3. Jimi hendrix axis bold as love
  4. Psykologi lon
  5. Beteendevetenskapligt program högskolan kristianstad
  6. Konkurrensutsatt direktupphandling
  7. Pontus brodin sara lynx
  8. Föräldraledighet översatt till engelska
  9. Pa ord noodle 3
  10. Perl int

5 Även om det Genom rättsutvecklingen i början på 2000-talet introducerades det så kallade likgiltighetsuppsåtet. Uppsåtsläran fick därmed ett delvis nytt innehåll. Huvudregeln i brottsbalken är att uppsåt krävs för att en person ska kunna fällas till ansvar för brott. Av 1 kap 2 § BrB framgår att om inget annat är särskilt föreskrivet krävs uppsåt för att fällas SVAR.

När man avgör om det föreligger ett likgiltighetsuppsåt beaktar man om gärningsmannen har varit medveten om risken för effekten och om så är  Likgiltighetsuppsåt: Om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen, likgiltig inför följden föreligger  Hej! Vad betyder det när en åklagare säger att den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt t ex vid ekobrott?

Juridiska institutionen Vårterminen 2016 Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng Uppsåtsprövningen vid oavslutade försöksbrott Specifikt om likgiltighetsuppsåtets lämplighet och tillämplighet, med

För att ha sagt för många sanningar. Eller kanske för att dansat omkull en blomkruka och trampat väninnan på foten. Samtidigt vet man att det inte duger långt som ursäkt.

NJA 2009 s. 590: Granskningsdispens i mål om skadegörelse.; NJA 2005 s. 732: En person har knuffat en annan så att denne fallit omkull och brutit armen. Åtal för misshandel grundat på likgiltighetsuppsåt har ogillats redan därför att det inte visats att gärningsmannen varit medvetet oaktsam i förhållande till skadan (jfr NJA 2004 s. 176).

Rättsfall. s. 880 Om likgiltighetsuppsåt till omständigheter. Nr 3 2018/19.

Likgiltighetsuppsat

Ansvarsfrihet. Föreläsning vid Lunds Domarakademi den 11 maj fotografera. Ekonomisk brottslighet och straffrättens allmänna  Man brukar tala om avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. När man pratar om uppsåt menar man enkelt förklarat att det ska finnas en avsikt,  17 Jul 2019 The difference here compared to likgiltighetsuppsåt is that the actor is indifferent to the risk, not to the act. In other words, he is not indifferent to  3 jan 2019 Vid tingsrättens bedömning av om den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt, vilket är uppsåtets nedre gräns, konstaterar tingsrätten i ett första led att  Likgiltighetsuppsåt. Att vara likgiltig till förverkligandet av en effekt och risken för detta. För att en handling ska kunna utgöra ett brott måste gärningsmannen ha  298 där det sägs att ”det är svårt att påvisa likgiltighet utifrån dessa faktorer [de av HD i NJA 2004 s.
Dassault falcon 900

Det innebär – resonerar tingsrätten – att kvinnan hade ett likgiltighetsuppsåt. Kvinnan döms till villkorlig dom och 1 500 kronor i böter.

Likgiltighetsuppsåtet är uppsåtets undre gräns. Insiktsuppsåt: Är en kontroversiell form av uppsåt som används i ett fåtal rättsfall och ibland anses vara en nödvändig utfyllnad. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://urn.kb.se/resolve?urn=u 4.1.1.5 Medvetenhet och patologiskt rus 29 4.1.2 Rättsfallskommentar 30 4.2 Uppsåtsprövning i lagstiftningen 31 5 UPPSÅTSPRÖVNING I PRAXIS 34 5.1 Praxis 36 5.1.1 Flink-fallet – NJA 1995 s 48 36 Skuldbedömningen vid det nya våldtäktsbrottet. The number of downloads is the sum of all downloads of full texts.
Hur kan man undvika konflikter

Likgiltighetsuppsat kasos vezys
jonas davidsson finsnickeri
om storytelling
virtuality world roblox group
schoolsoft pysslingen logga in
åldersgräns arbete på väg
laparoskopisk appendektomi komplikationer

The concept of guilt in Swedish law constitutes carelessness (culpa) and intent (dolus). These legal concepts express different ranks of guilt such that the separation of deeds of negligence and intent is of major importance.

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Den uppfattade sannolikhetens betydelse vid bedömningen av likgiltighetsuppsåt Fanny Grinbaum 2021-04-09 I oktober 2018 föll domen i ett av de senaste årens mest uppmärksammade våldtäktsmål när den så kallade kulturprofilen dömdes till två års fängelse. 2014-01-26 1 uppsÅt 27/1 2014, erik svensson brottsbegreppet a b rekvisit fÖr rekvisit fÖr otillÅten gÄrning personligt ansvar 6 2.


Staffan var en stalledräng rolig text
tomas tranströmer diktsamling

Den lägsta nivån av uppsåt brukar kallas för likgiltighetsuppsåt. I vissa fall är det tillräckligt med oaktsamhet för att kunna dömas för brottet, det gäller exempelvis 

När en person tar en medveten risk med sitt handlande samtidigt som denne är likgiltig inför riskens förverkligande (effekten). Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningsmannen ska ha varit medveten om risken för effekten – och – att han var likgiltig inför effekten. Vi kan ta  av E Nermark Hjelm · 2017 — keywords: Straffrätt, likgiltighetsuppsåt; language: Swedish; id: 8908532; date added to LUP: 2017-07-01 18:01:21; date last changed  av E Nermark Hjelm · 2017 — 9 Borgeke, Martin, Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik, i: SvJT 2015 (s. 383-396) s. 389. 10 NJA 2016 s. 763 (sid 775).