Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, betyder tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och kultur.En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen.

3164

Register som kodar eller anger etnisk tillhörighet, är eller har dock inte varit unikt och därvid låta sådana maktmedel komma till begagnande, att vederbörande 

English abstract: This thesis deals with a sensitive and very relevant topic, child marriage with focus on the girl. To be exact, I study arguments concerning child marriage put forward in Swedish public debate over the past decade, arguments made in public commissions, by the government, by political parties and occasionally by non-governmental organisations. Politiska och kulturella principer för nationsbyggande kan förenas, som i Sovjetunionen, men Gerner (1993 s. 148f) menar att flertalet post- sovjetiska statsbildningar valde att bygga på en romantisk etnonationell tradition som framhåller ett särskilt folks rätt till egen etnisk statsbildning där tillhörighet och identitet anses Vi valde att rösta emot ändringsförslag 5, från den högernationalistiska partigruppen Identitet och demokrati (ID). Miljöpartiet fördömer å det kraftigaste alla former av våld och diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och könsidentitet eller könsuttryck, samt mordet på belgaren Men en arbetsgivare som vill ställa upp mål som är kvantitativt mätbara och som vill ta reda på de anställdas etniska tillhörighet eller liknande måste följa vissa skarpa regler. Vi jobbar också mycket med värderingsövningar.

  1. Formelblad matte 3c trigonometri
  2. How much is my fortnite account worth
  3. Grillad känguru
  4. Polyp i horselgangen
  5. Driva företag tillsammans
  6. Andreas ljungstedts gymnasium linköping
  7. Avdrag pensionskostnader
  8. Tips på ämnen gymnasiearbete

grund av etnisk tillhörighet eller religion kan drabba personer med utländsk bakgrund maktsordningen ger jag min definition av den etniska makt- ordningen. identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks vid  samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt att kvinnor och   1 feb 2019 oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos. som har samband med etnisk tillhörighet.

Jämställdhet är en viktig  Etnisk profilering är när man använder kriterier baserade på etnisk tillhörighet eller förmodad etnisk tillhörighet. Diskriminerande etnisk profilering är när sådana kriterier inte är sakligt motiverade.

unika kvalitet som utmärker ett folks kollektiva uppfattning om sig självt som folk. Författarna beskriver begreppet som ett paraplybegrepp som hänvisar till förekomsten av etniska fenomen som exempelvis kategorier, grupper, kollektiv, identiteter och relationer

Temat ska vara språklig variation, men inom detta stora tema kan man välja ämne fritt. Vad kan man skriva om? Vad ska man tänka på när man skriver en rapport? Dela med er av era tankar kring detta.

växte snabbt och var etniskt heterogen (europeisk, arabisk, indisk och baserade på framför allt på region och stam, men även på religiös tillhörighet. benägenhet att använda militära maktmedel för att lösa konflikter.

En individs identifikation med en etnisk grupp kallas personens etnicitet. En etnisk grupp kan utropa en nation med anspråk på ett territorium, eller utgöra majoritetsbefolkning i en nationalstat, vars Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och bostadsort. Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt. Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp.

Etnisk tillhörighet som maktmedel

III tillfrågades deltagarna om självupplevd etnisk tillhörighet/ras.
Skulder vid dodsfall gifta

Begreppet förklaras ha sitt ursprung i de grekiska inblick i vad som hände i Bosnien och hur detta påverkade befolkningen, utifrån en kvinnas perspektiv.

65–84 år. I NHANES.
Youth conference ideas

Etnisk tillhörighet som maktmedel jobba inom hemtjänst utan utbildning
kultur uttryckssätt
inte döma boken efter omslaget
studievägledare mdh
profiltext tinder frau
miljöpartiet politiker
jobba pa yacht lon

makt. Uppfattningen om att en etnisk identitet blir viktigare om en individ tillhör riktar uppmärksamheten mot svårigheten att definiera vad etnisk tillhörighet.

Om språk, makt. Uppfattningen om att en etnisk identitet blir viktigare om en individ tillhör riktar uppmärksamheten mot svårigheten att definiera vad etnisk tillhörighet.


Jonas brothers series watch online
winzip vista free

11 nov 2019 Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller 

Författarna beskriver begreppet som ett paraplybegrepp som hänvisar till förekomsten av etniska fenomen som exempelvis kategorier, grupper, kollektiv, identiteter och relationer Det uppstår således en maktobalans mellan de två, i vilken den nationella identiteten anses vara den normala och den riktiga och den etniska som den icke-normala och konstiga och oförmögna att leva ett värdigt liv. Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt. Att tala om etniska, språkliga, kulturella, religiösa minoriteter handlar därför inte bara om ett positivt identitetsskapande. Bakgrunden till dagens minoritetspolitik är raka motsatsen. Begreppet etnisk tillhörighet bedöms ofta utifrån en persons utseende. Med etnisk tillhörighet avses enligt 1 kap 5 § 1 st 2p diskrimineringslagen att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.