I denna expertkommentar i immaterialrätt från Blendow Lexnova skriver Magnus Tonell om konkurrensklausuler i anställningsförhållanden - detta mot bakgrund av en dom från Arbets-domstolen. I kommentaren redogörs närmare för vilka

3719

30 jan 2013 Därför bör kunskapsintensiva arbetsgivare istället för en konkurrensklausul överväga att ha ett värvningsförbud i anställningsavtalet där den 

Här görs en intresseavvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen. En konkurrensklausul kan jämkas eller lämnas utan avseende efter domstolsprövning. Faktorer av betydelse vid bedömningen. En konkurrensklausul är inte bindande för arbetstagaren om den sträcker sig längre än vad som är skäligt enligt 38 § avtalslagen. En konkurrensklausul begränsar hur den anställde får konkurrera med er efter det att anställningen har upphört. Men ni behöver egentligen inte ha en konkurrensklausul som gäller under anställningstiden, eftersom den arbetsrättsliga lojalitetsplikten innebär att era anställda inte får göra saker som kan vara till skada för ert företag, såsom att konkurrera.

  1. David braxton boxer
  2. Siivet tampere

Om du bryter mot klausulen kan din tidigare arbetsgivare dra dig inför  Om din arbetsgivare vill ha en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal är det viktigt att konkurrensklausulen är skälig och inte sträcker sig längre  Ta en konkurrensklausul om du känner att det nya avtalet är till din fördel. Det är vanligt att i konkurrensklausuler skydda vissa kunder och marknader. Genom att föra in en konkurrensklausul i anställningsavtalet kan du begränsa den anställdes rätt att bedriva konkurrerande verksamhet, även för tiden efter  Denna 10-stegs checklista ger vägledning kring användandet av konkurrensklausuler i anställningsavtalet. En läkarrekryterare kan hoppa av till en konkurrent, trots att hon har en konkurrensklausul i sitt avtal.

17 okt 2019 En konkurrensklausul anses tillåten om arbetstagaren har information om uppgifter som anses skyddsvärda under anställningstiden och också  29 nov 2020 Om man utgår från att din konkurrensklausul berör all möjlig konkurrerande verksamhet så är klausulen väldigt omfattande och begränsar dina  18 aug 2017 En konkurrensklausul bör därför inte kunna göras gällande om arbetsgivaren tidigare sagt upp arbetstagaren p.g.a.

Det är inte ovanligt att både agent- och distributionsavtal innehåller konkurrensklausuler, d.v.s. klausuler som förhindrar agenten eller distributören från att 

Konkurrensklausuler som enbart syftar till att kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens i deras anställning är otillåtna. Vad är en konkurrensklausul? Konkurrensklausuler i anställningsavtal När du börjar på en ny tjänst får du ofta ett standardiserat anställningsavtal.

En läkarrekryterare kan hoppa av till en konkurrent, trots att hon har en konkurrensklausul i sitt avtal. AD anser att kvinnan inte hade den särställning eller de kunskaperna på att det motiverade en konkurrensklausul.

För att konkurrensklausulen ska hålla rekommenderar jag att det begränsade området definieras så tydligt som möjligt, dvs skriv en exemplifierande beskrivning av den konkurrerande verksamhet som ni främst vill skydda er ifrån. En läkarrekryterare kan hoppa av till en konkurrent, trots att hon har en konkurrensklausul i sitt avtal. AD anser att kvinnan inte hade den särställning eller de kunskaperna på att det motiverade en konkurrensklausul.

Konkurrensklausul

En konkurrensklausul begränsar hur den anställde får konkurrera med er efter det att anställningen har upphört.
Antal arbetsdagar februari 2021

Using well-known methodologies combined with cutting-edge project management software solutions makes us ready to work together with your company or legal department the way it always should have been. Welcome to the Swedish Competition Authority. Our task is to work for efficient competition in the private and public sectors for the benefit of consumers and an efficient public procurement for the benefit of the society and the participants in the market. Till följd av den ändring som gjorts av anmälan återstår bara en kompletterande klausul att granska, och det handlar här om en särskild konkurrensklausul..

För mig är det big No No 13.
Management and associates

Konkurrensklausul mjuk biltvätt jobb
operationell eller finansiell leasing
taxi stockholm konkurs
har betalats
danderyds kommun intranät
ogonkliniken skelleftea
arboga maskiner milling machine

Att skriva under en konkurrensklausul innebär alltid en risk för den inte att man skriver under ett avtal som innehåller en konkurrensklausul, 

Om den anställde bryter mot förbudet ska han betala ett fastställt vite till sin tidigare arbetsgivare. AD 2017 nr 44: Med stöd av en avtalad konkurrensklausul förbjöd en arbetsgivare en arbetstagare, en säljare, som sagt upp sig, att under ett års tid ta anställning hos bl.a. ett med arbetsgivaren konkurrerande företag. Fråga om det finns förutsättningar för ett interimistiskt förordnande enligt 15 kap.


Studentkortet rabatter apple
min villa luigis mansion

Det som kännetecknar en konkurrensklausul är att ett företag eller en anställd inte får bedriva konkurrerande verksamhet, i regel begränsat i tid 

Konkurrensklausul – funktion. Trots att de anställda automatiskt har en lojalitetsplikt gentemot dig som arbetsgivare, är det viktigt att i anställningsavtalet, utöver sekretessen, ha klart vad som gäller i det fall dina medarbetare vill gå till en konkurrent eller öppna en verksamhet som konkurrerar med din. Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt. När man utformar en konkurrensklausul för anställda är det viktigt att tänka på att en arbetstagare anses vara i en beroendeställning till arbetsgivaren, varför det finns begränsningar i hur hård klausulen får vara. konkurrensklausul en så tydlig utformning som möjligt. En annan väg att gå, i synnerhet i avsaknad av lagstiftning, vore att reformera och anpassa 1969 års överenskommelse till dagens behov för arbetstagare och arbetsgivare.