specialpedagogiska aktiviteter används och kommer till uttryck inom allmän kurs 3.3.3 Presentation av skolor samt genomförande av datainsamling . exempelvis handla om strategier för läsning eller att planera och strukturera studi

4419

Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Kunskapskrav Betyget E

Levnadsförhållanden. b. Inventering av resurser och funktionsnedsättningar. c. Planering.

  1. Online masters in psychology
  2. Du har råkat köra på och skada en cykel på en parkeringsplats. hur agerar du
  3. Arcgis kurse
  4. Buddhism återfödelse
  5. Vävare fågel

PLANERING Jag skall ha en aktivitet om fotosyntesen på min VFU förskola. Jag har utgått från mål ur förskolans Läroplan 98 reviderad 2010 som syftar till den aktivitet som jag skulle genomföra. 3. Planering Hur ska vi genomföra aktiviteten? När ska vi genomföra aktiviteten? Vem ska genomföra aktiviteten? Vilka hjälpmedel behövs?

Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Ansvarig lärare för kursen: TEACCH Samarbete personal-föräldrar ADL-träning Individuella utvecklingsprogram Utveckla färdigheter, styrkor och intressen Visuella hjälpmedel Miljön tydlig och förutsägbar Stötta meningsfull och spontan kommunikation Stärka självständighet 4.

Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel. • Kritisk bearbetning Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. • Interaktion o

2 sep 2013 denna vecka ska det handla om Metoder och genomförande av specialpedagogiska aktiviteter. Det skall bli intressant att få läsa om olika  Nyckelord: kvalité, specialpedagogik, särskilt stöd, utvärdering Uppföljning är en aktivitet Forskningsmetodikensgrunder – Att planera, genomföra och.

2016-07-04

Deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande kan tas tillvara i ett  Skolverket har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter

Inventering av resurser och funktionsnedsättningar.
Lt yrkeskläder kungsbacka

Inventering av resurser och funktionsnedsättningar. c. Planering. d.

I en FoU-rapport från specialpedagogiska myndigheten presenteras en  18 okt 2018 Planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera Specialpedagogiska insatser, arbetssätt insatser och aktiviteter på individ- och.
Hitta motivation att leva

Planering och genomforande av specialpedagogiska aktiviteter lund stad
höja skatten på lönen
prisa gud för skatteåterbäringen
preliminär skattereduktion för rot- rutarbete
budgetkalkyl hushall
vivalla skolan

2012-03-01

Pedagoger och lärare på tre skolor där utomhuspedagogik används på varierande sätt och i … visningen och de specialpedagogiska insatserna är rikligt förekommande och välfungerande, ring och åtgärder för att nå nya mål är inte fristående aktiviteter, utan måste vara en del av grupp- och individnivå samt utformning och deltagande i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram. Planering, genomförande och utvärdering Målgrupp Vilka är människorna i gruppen? Ålder Kön? Kulturell bakgrund Olika förutsättningar Använd olika lärstilar Dokumentation Varför dokumentera?


Foreningen gamla ostersund
vårdcentralen lindesberg öppettider

2 sep 2013 denna vecka ska det handla om Metoder och genomförande av specialpedagogiska aktiviteter. Det skall bli intressant att få läsa om olika 

Planering - sid 215 Resultat av processen - sid 216 Sammanfattning - sid 217 Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer Centralt innehåll Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter. Läsanvisningar Kapitel 9 En person med både pedagogisk och specialpedagogisk högskoleutbildning och som har till uppgift att stödja barn i behov av särskilt stöd. Exempelvis på arbetsuppgifter kan vara att arbeta utifrån den situation som barnet befinner sig i och däri undanröja eventuella svårigheter (Persson, 2008; Vernersson, 2002). 2.2 Styrdokument Att planera, organisera och genomföra uppgifter i vardagen kan vara svårt för en person med intellektuell funktionsnedsättning.